GREYHOUND SS2020 WOMENSWEAR : STAY HOME, STAY COMFY!

GREYHOUND SS2020 WOMENSWEAR
แนะนำ items ที่คุณสามารถใส่เป็นลุคสบายๆ @home 
สร้างบรรยากาศในการอยู่บ้านให้ไม่น่าเบื่อได้ feel
เหมือนออกไป Holiday ข้างนอก  อีกทั้งยังเหมาะ
สำหรับการ WORK FROM HOME
ใครจะ Video Conference คุยงานมา ก็ยังดูดี 

Order now on Instagram DM, Inbox in our Facebook page : Greyhoundoriginal 
Line : @greyhoundoriginal And our official website www.greyhound.co.th